Bijzonder project opgeleverd

In de Ooststraat is wel een heel bijzonder project opgeleverd. Volgens het bord van de aannemer heeft het project ‘Baby’ maar liefst 9 maanden geduurd en heeft de oplevering uiteindelijk op 3 mei jongstleden plaatsgevonden. Gruttepikkers.nl feliciteert alle betrokkenen!

Volgens de informatie op het bord zijn de projectkosten helaas niet binnen budget gebleven.