Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden via internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

De website is zorgvuldig samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. U kunt ze ons echter wel melden via redactie@gruttepikkers.nl. De redactie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard dan ook.

Verwijzingen naar andere sites

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar vanaf deze site via een link wordt doorverwezen. Dergelijke links naar externe informatiebronnen zijn louter informatief en bevatten geen enkel standpunt ten opzichte van de inhoud daarvan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden via redactie@gruttepikkers.nl. Wij zullen dan maatregelen nemen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Privacy-statement en cookiebeleid

Lees ons privacy-stament en cookiebeleid hier.