Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 03-05-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Omgevingsvergunningen

Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen:

  • Het brandveiliggebruik van een magazijnruimte Schoolstraat 34 te Nieuwerkerk.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de provincie Zeeland zijn in te zien met ingang van maandag 6 mei tot en met maandag 17 juni 2019.
Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het plaatsen van een windturbine Stoofweg 8 te Nieuwerkerk (verzonden 26-04-2019).

U kunt tegen bovenstaand besluit bezwaar maken. Zie procedure in de Gemeenterubriek.

Hier kunt u de hele gemeenterubriek van vrijdag 03-05-2019 lezen.