Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 05-07-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak..

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Omgevingsvergunningen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het brandveilig gebruik en uitbreiding magazijn Schoolstraat 34 te Nieuwerkerk

 

Lees hier de hele Gemeenterubriek 2019-07-05