Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 17-05-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak. Lees hieronder welke zaken voor Nieuwerkerk relevant zijn.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het plaatsen van een chlooropslagruimte Wethouder van Klinkenstraat 9 te Nieuwerkerk (verzonden 13-05-2019);

U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie procedure in de Gemeenterubriek.

 

De gehele gemeenterubriek is hier te downloaden.