Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 21-06-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het bouwen van een loods Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk (verzonden 17-06-2019)

 

Lees hier de hele Gemeenterubriek 2019-06-21.