Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 22-03-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak. Hier de gemeenterubriek van vrijdag 22 maart 2019.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

  • Het verbouwen van een berghok tot slaapkamer (brandveilig gebruik) Ribesstraat 22 te Nieuwerkerk;
  • Het bouwen van een bedrijfsloods Rolleklootsedijk (2) te Nieuwerkerk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van maandag 25 maart tot en met maandag 6 mei 2019. Tijdens de periode van ter inzage kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.