Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 26-04-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak. Hier de gemeenterubriek van vrijdag 26 april 2019.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer

Activiteitenbesluit

  • Het plaatsen van een stalen container ten behoeve van een nieuwe chlooropslag Wethouder van Klinkenstraat 9 te Nieuwerkerk.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het bouwen van een schuur en verbouw woning Loensweg 10 te Nieuwerkerk (verzonden 18-04-2019);
  • Het wijzigen van een uitrit Loensweg 10 te Nieuwerkerk (verzonden 19-04-2019).

U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken.

 

Overige vergunningen

Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W

  • Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: Nieuwerkerk, Kerkring en de Hoge Kerkstraat.

U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. 

Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester

  • Het organiseren van Koningsdag: Kerkring, Hoge Kerkstraat en Poststraat te Nieuwerkerk op 27-04-2019 van 09.30 tot 19.00 uur

U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken.

 

Bezwaar indienen

Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in kunt dienen, kunt u dit doen binnen 6 weken na de datum van verzending van het betrefende besluit. Dit kunt u digitaal doen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het formulier bevat het bezwaarschrift automatisch de benodigde gegevens. U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griferecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u daarover nader berichten.