Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 28-06-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Omgevingsvergunningen

Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen – uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen:

  • Het realiseren van een NED (praktijk aan huis) Vissersweg 1 te Nieuwerkerk;

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het realiseren van een slaapkamer en melden brandveiliggebruik Weststraat 26 te Nieuwerkerk;

 

Lees hier de hele Gemeenterubriek 2019-06-28.