Logo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-DuivelandLogo wekelijkse informatierubriek gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenterubriek 31-05-2019

Wekelijks informeert de Gemeente Schouwen-Duiveland in de ‘gemeenterubriek’ haar burgers over politiek, beleid en inspraak.

Voor Nieuwerkerk zijn de volgende zaken relevant:

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • Het bouwen van een loods Rolleklootsedijk 21 te Nieuwerkerk.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

 

Lees hier de volledige Gemeenterubriek 2019-05-31