Strooiroute gladheidsbestrijding NieuwerkerkStrooiroute gladheidsbestrijding Nieuwerkerk

Gladheidsbestrijding

Bevriezing, sneeuw en ijzel kunnen in de winterperiode zorgen voor gladde wegen. Om ervoor te zorgen dat u veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dan dag en nacht paraat. Ze strooien samen de doorgaande wegen. Zo zorgen ze ook in de winter voor een goede bereikbaarheid door schone, veilige wegen.

Binnen de bebouwde kom strooit de gemeente Schouwen-Duiveland op doorgaande wegen. Buiten de bebouwde kom wordt er gestrooid door Waterschap Scheldestromen.

De strooiwagen-sneeuwruimer strooit en/of ruimt tussen 04.00 en 23.00 uur:

  • in de centra van de kernen
  • op doorgaande wegen
  • op invalswegen en -straten van en naar woonwijken
  • op bus routes
  • op routes naar huisarts of huisartsenpost

Op alle andere straten, wegen en pleinen wordt er niet of slechts incidenteel gestrooid of sneeuw geruimd.

Stoepen en voetpaden

Behalve de rijbaan kunnen stoepen en voetpaden soms ook glad of besneeuwd zijn. De medewerkers van de gemeente strooien en ruimen sneeuw bij zorgcentra en gebouwen voor openbare dienstverlening. Als u uw eigen stoep strooit en schoonhoudt, zorgen we zo samen voor een veilige en goed begaanbare openbare ruimte. Met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn stellen dat zeer op prijs en ook wij waarderen uw inzet!

Strooiroute

De gladheidsbestrijders van het uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte van de gemeente Schouwen-Duiveland rijden verschillende strooiroutes. Nieuwerkerk zit in de route ‘Schouwen-Duiveland Oost’ met daarin opgenomen de volgende straten:

Strooiroute gladheidsbestrijding Nieuwerkerk

Strooiroute gladheidsbestrijding Nieuwerkerk

Afslaan: links of rechtsStraatnaam
RBurgemeester van Veenstraat
Kerkring (doorgaand)
Schoolstraat
Burgemeester van Eetenstraat (achteruit tot dokter)
Schoolstraat (vervolg)
RMagnoliastraat
L+RErling Steenstraat
RMuyeweg
LOoststraat
Rijksweg (keren)
LUnastraat
LPoststraat
RDeltastraat
RStolpweg (niet strooien)
LWeststraat
Burgemeester van Eetenstraat

In bovenstaande tabel is de route aangegeven zoals de strooiwagen rijdt. ‘L‘ en ‘R‘ in de tabel geeft aan dat de strooiwagen op dat punt links of rechtsaf slaat. De straat die in de tabel staat wordt alleen gestrooid vanaf het punt dat de strooiwagen de straat in draait tot aan het het punt waar deze weer afslaat naar de volgende straat.