Maximiliaan Braam

Maximiliaan Braam

Maximiliaan Braam (1850-1931)

Levensloop

Maximiliaan Braam werd op 8 september 1850 in Nieuwerkerk geboren als één van een tweeling samen met zijn zus Jannetje.  De ouders waren Joost Braam en Tannetje Bakker. Maximiliaan volgde het onderwijs op de Openbare Lagere School en moest op het land werken. Hij was leergierig en ging in zijn vrije tijd naar de hoofdonderwijzer voor extra lessen. In 1872 werd hij de landarbeid moe, leende geld en emigreerde naar Noord-Amerika om in een koperslagerij de kost te verdienen. Intussen studeerde hij. Twee jaren later werd hij onderwijzer in een plaatsje in Ohio. Hij studeerde verder om uiteindelijk in 1914 de doctorsgraad te behalen. Braam overleed op 11 oktober 1931.

Legaat

In zijn testament had hij opgenomen dat een deel van zijn vermogen ter beschikking moesten worden gesteld aan de Openbare Lagere School in Nieuwerkerk. Het was uiteindelijk zijn dochter Florence die in haar testament dezelfde bepalingen had opgenomen als haar vader, waardoor zij het was die de school – juridisch gezien-  een legaat heeft nagelaten. Het legaat werd ondergebracht in een fonds, waarbij de renteopbrengst tot op de dag van vandaag door de school wordt gebruikt voor een jaarlijkse feestdag. Deze feestdag staat nu dan ook bekend als het ‘Braamfeest’.

Stichting

Het fonds is inmiddels ondergebracht in de ‘Stichting Maximiliaan en Louise Braam Herdenkingsfeest’. Sinds 1995 is Arnold Schiettekatte de secretaris en penningmeester van de stichting.