Logo Dorpsraad NieuwerkerkLogo Dorpsraad Nieuwerkerk

Openbare vergadering en nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Nieuwerkerk op 15 januari 2020

NIEUWERKERK – Middels een huis-aan-huis-flyer nodigt de dorpsraad Nieuwerkerk al haar inwoners uit voor een openbare vergadering en nieuwjaarsreceptie in Ons Dorpshuis op woensdag 15 januari 2020. Aanvang 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:15 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door voorzitter dhr. C.C. Timmerman
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag van de openbare vergadering d.d. 09-01-2019
  4. Vragen n.a.v. verslag
  5. Financiën over 2018 en 2019 (concept)
  6. Demonstratie A.E.D. (reanimatie door dhr. De Rijke en mw. Verrijzer
  7. Rondvraag
  8. Sluiting en Nieuwjaarsreceptie

 

Lees hier meer over de dorpsraad Nieuwerkerk.