Stichting monumenten Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland staat op de tiende plaats van grote monumentengemeenten. Op dit moment zijn er in onze gemeente 810 rijksmonumenten en 384 gemeentelijke monu­menten. Onder het grote aantal monumenten is veel diversiteit: middeleeuwse woonhuizen, pakhuizen, kerken, boerderijen, molens, buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. De monumen­tale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is zich van dit belang terdege bewust en is mede daarom een sterk pleitbezorger voor het behoud van al dat moois.

Over de stichting

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is een private stichting en dus geen overheidsstichting. Zij zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duiveland. De stichting is opgericht op 22-02-2002 door de Stichting Renesse. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is dan ook voor 100% een dochter van de Stichting Renesse.

Doelstelling

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft tot doel het verkrijgen en instandhouden van monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland voor restauratie en onderhoud van hun pand. De stichting verricht daartoe alle handelingen die voor dit doel bevorderlijk zijn. Daaronder valt derhalve het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen.

Nieuwerkerk – travalje aan de Ooststraat

In Nieuwerkerk staat aan de Ooststraat de laatste aankoop van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. De travalje staat voor het pand waar vroeger de smederij van de familie Kesteloo was gevestigd. Het is de zevende travalje die de stichting onder haar hoede neemt met als doel dit cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden. Op de eerstkomende Open Monumentendag zullen er in deze travalje demonstraties plaatsvinden van het op nostalgische wijze beslaan van paarden. Iedereen is welkom!

Travalje aan de Ooststraat

Travalje aan de Ooststraat

 

Meer informatie

Voor meer informatie: https://www.stichtingmonumenten.nl/