Visie Schouwen-Duiveland 2011-2040Visie Schouwen-Duiveland 2011-2040

Visie Schouwen-Duiveland 2011-2040

Strategische visie

Eind 2011 heeft de gemeenteraad de strategische visie ‘Tij voor de Toekomst’ opgesteld. De visie is een vergezicht tot 2040, dat richting geeft en inspireert. De visie helpt de opeenvolgende gemeenteraden en colleges bij het maken van nieuwe keuzen en het nemen van beslissingen. De visie wordt periodiek herijkt en per zittingsperiode van de gemeenteraad vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt geïntegreerd in de programmabegroting.

Downloads