Voorwaarden inzenden reacties en foto’s

Algemeen

stelt de website open voor berichten en reacties (verder: reacties) door gebruikers op haar website www.gruttepikkers.nl. Reacties worden vooraf niet gemodereerd en in principe altijd geplaatst. Gebruikers kunnen aangeven dat een reactie niet voldoet aan de gestelde regels. Deze reacties worden vervolgens door de redactie beoordeeld en eventueel verwijderd. De redactie heeft altijd het recht een bijdrage te weigeren of alleen in gecorrigeerde vorm te plaatsen.

Geen forum

Reageer alleen op het nieuws, met argumenten of met persoonlijke ervaringen en blijf correct. Het beste is dat je onder je eigen (voor- en achter)naam schrijft. Dit is geen internetforum, dus als je alleen maar op andere mensen reageert, is de kans groot dat je reactie door de redactie wordt verwijderd.

Regels

1. Reacties kunnen helemaal worden geweigerd/verwijderd wanneer de redactie twijfels heeft over de opgegeven identiteit van de inzender.

2. Reacties kunnen eveneens helemaal worden geweigerd wanneer die:

 • buiten het onderwerp van het betreffende bericht vallen;
 • klaarblijkelijk onjuiste informatie bevatten;
 • onbegrijpelijk zijn;
 • beledigingen van personen of bevolkingsgroepen bevatten;
 • godslasterend zijn;
 • obsceen zijn;
 • de privacy van anderen schenden en/of plagerijen bevatten;
 • teksten bevatten waarmee de wet wordt overtreden;
 • kennelijk zijn bedoeld als gratis reclame voor een product of een organisatie;
 • een oproep bevat tot geweld tegen mensen, dieren of spullen.

3. Reacties kunnen eventueel worden gecorrigeerd wanneer die:

 • veelvuldig hoofdletters (caps-lock) bevatten;
 • veelvuldig overbodige leestekens bevatten;
 • storende taalfouten bevatten.

4. Reacties die te lang zijn in verhouding tot de inhoud kunnen door de redactie zonder overleg worden ingekort. behoudt zich altijd het recht om reacties te verwijderen of te verbergen of iemand te blokkeren.

5. Over individuele beslissingen van de redactie inzake het modereren van reacties wordt niet gecorrespondeerd.

6. Disclaimer
Hoewel de redactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het modereren van de reacties kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het wel, niet of gecorrigeerd plaatsen van reacties.

7. Auteursrecht op reacties
Mensen die een reactie schrijven, behouden hun auteursrecht maar verlenen door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Insturen van foto’s

Bij het insturen van de foto verklaart u het copyright van de foto te hebben. heeft het recht om foto’s die ingestuurd zijn via haar website, Facebook-, Instagram- en Twitter-pagina te gebruiken. Bij het insturen van foto’s gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarde.