Watersnood 1953

Watersnoodramp - overstromingsgebied

Watersnoodramp – overstromingsgebied

 

Er zijn veel verhalen en foto’s over de Watersnoodramp van 1953. Deze ramp is van grote invloed geweest op het leven in Nieuwerkerk. zal via deze pagina informatie uit openbare bronnen weergeven. Deze informatie wordt continu aangevuld met interessante berichten, links en foto’s.

Watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden tijdens een enorme storm de dijken door. Ongeveer 1800 mensen vonden de dood, 72.000 mensen raakten dakloos, 200.000 hectaren land overstroomden. Een nationale ramp. Heel Nederland zamelde kleding en geld in, evacués vonden een gastvrij onthaal en ook vanuit het buitenland kwam hulp.

De ramp had nog veel erger kunnen uitpakken. Als de Zuid-Hollandse dijken het niet hadden gehouden, zouden misschien nog eens 30.000 mensen zijn verdronken en een miljoen mensen dakloos zijn geworden. Want achter deze dijken ligt, nabij de Hollandse IJssel, het laagste deel van Nederland. Daar zou het water op veel plaatsen minstens zeven meter hoog hebben gestaan.

Om te voorkomen dat ooit nog eens zo’n ramp zou plaatsvinden, werd na de watersnood snel begonnen met de Deltawerken. Er waren al plannen voor kustversteviging vóór de watersnood, maar vanwege de oorlog en de wederopbouw was met de uitvoering daarvan nog geen begin gemaakt. Alle zeegaten tussen de eilanden werden met dammen afgesloten. De zee- en rivierdijken werden versterkt. En er kwam een stormvloedkering in de Hollandse IJssel.

Gaandeweg groeide het inzicht dat niet alle zeearmen potdicht afgesloten moesten worden, want dan zou het unieke milieu daar verdwijnen. Daarom kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering met openingen, die alleen in geval van nood dicht gaan. De Westerschelde kon niet van zee worden afgesloten, omdat deze de toegang vormt tot de havens van Antwerpen en Gent. Daarom zijn hier alleen de zeedijken zwaar verstevigd.

Dankzij dit enorme project is Zuidwest-Nederland stukken beter beveiligd tegen overstromingen. Tegelijkertijd hebben nieuwe bruggen en dammen de bereikbaarheid van de Zeeuwse eilanden verbeterd. Daardoor konden industrie en toerisme in deze provincie zich beter ontwikkelen.

De watersnoodramp van 1953 maakte duidelijk hoe kwetsbaar grote delen van Nederland zijn voor wateroverlast en overstromingen. Inmiddels is duidelijk dat het gevaar niet alleen van zee komt, maar ook van de grote rivieren. Klimaatverandering draagt eraan bij dat de neerslag in Europa grilliger wordt en daarmee het waterpeil in de grote rivieren óók. In 1993 en in 1995 was de toestand in Nederland kritiek: bijna overstroomden enkele grote rivieren. Dat gaf aanleiding tot een aantal grote dijkverzwaringsprojecten. Maar veel deskundigen denken dat hogere dijken alleen niet de oplossing bieden. Zij vinden dat de rivieren meer ruimte moeten krijgen, dat er dus niet meer gebouwd mag worden in de uiterwaarden, en dat noodoverloopgebieden aangelegd moeten worden. De filosofie zou dan moeten zijn: leren leven mét het water, niet in strijd met het water.

Bron: https://www.entoen.nu/nl/watersnood (Canon van Nederland)

Watersnoodmonument

Op 1 februari 1958 schenkt de stad Enschede ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp een beeld aan Nieuwerkerk. Het beeld is van de hand van beeldhouwer Marie Silvester (Mari) Andriessen (Haarlem 1897 – Haarlem 1979). Het beeld staat op het gedeelte van de begraafplaats waar de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953 liggen begraven.

Beeld Watersnoodramp - stenen beeld van een vogel met een gebroken vleugel.

Beeld Watersnoodramp – stenen beeld van een vogel met een gebroken vleugel.

 

Gedenksteen schenking monument watersnoodramp

Gedenksteen schenking monument watersnoodramp

Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is gevestigd in de vier caissons die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat. Als u het museum binnenloopt, stapt u in de geschiedenis van het water van 1953 tot nu. Ontdek wat het museum u over water en het belang van waterveiligheid vertelt.

Alle informatie vindt u hier: https://watersnoodmuseum.nl/

 

De wandelroute ‘Het Watersnoodpad’

Het Watersnoodpad is een 154 kilometer lange wandelroute. Het themapad loopt langs een groot aantal locaties die te maken hebben met de gebeurtenissen tijdens de Ramp van 1953 op Schouwen-Duiveland. Het pad is verdeeld in 10 etappes variërend  in lengte van 7 tot 20 km. Het Watersnoodpad is in één richting beschreven in de wandelgids. Ook is het pad onderweg bewegwijzerd. Daarbij is aangehaakt op het al bestaande knooppuntensysteem.

Je start de route Na de start gaat de route via Zierikzee en Capelle naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en daarna via Nieuwerkerk en Oosterland naar Bruinisse. Vervolgens via Sirjansland, Dreischor, Noordgouwe, en Zonnemaire naar Brouwershaven en het vervolg gaat via Scharendijke, Renesse, Burgh-Haamstede en Westenschouwen over de Oosterscheldekering naar Neeltje Jans. Het laatste gedeelte gaat van Neeltje Jans via Burghsluis en Serooskerke weer terug naar Zierikzee.

De watersnoodroute is uitgeroepen tot wandelroute van 2014.

De wandelgids is onder andere hier te bestellen: https://www.wandel.nl/shop/product/watersnoodpad.htm

Of download een soortgelijke wandelroute (in PDF) hier: https://storage-zeeland.rgcdn.nl/sitemanagerdata/uploads/newstheme/Routes_Watersnoodpad.pdf

Kennisbank

Een complete kennisbank vindt u hier: https://watersnoodmuseum.nl/kennisbank/watersnoodramp/